index_img1.gif
PARWO staat voor 'Passend Reken-Wiskunde Onderwijs'
Het PARWO-project is in 2005 opgestart vanuit de samenwerking van het ontwerpbureau Edumat met SSOT (Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg)   
Het  PARWO-project richt zich op de ontwikkeling van eigentijds reken- /wiskundeonderwijs.Met name voor het primair onderwijs (regulier en speciaal), maar ook in het opleidingsonderwijs.
PARWO werkt nauw samen met het Fontys Rekencentrum en heeft diverse partners in de uitgeverswereld die helpen de PARWO ideeën praktisch vorm te geven.
Op onze Parwo-Yurls pagina's vind je de vruchten van deze samenwerking. In de vorm van artikelen, lessuggesties, leservaringen, materialen, enz.
(De meeste pagina's zijn vrij toegankelijk. Een aantal zit achter een inlog en is bedoeld voor specifieke doelgroepen)